Voor jou,

als lid van de familie

Er zijn bepaalde onderwerpen die uniek zijn aan een familiebedrijf. Dat de familie op verschillende vlakken betrokken en soms zelfs verbonden is aan het bedrijf, maakt het werken in een familiebedrijf enerzijds warm, uniek en authentiek, al kan dit tegelijkertijd ook een echte uitdaging zijn. 

Adviseur voor familiebedrijven - Atlas and Arrows

Het ging zo goed in de eerste jaren, maar je merkt dat je broer/zus op een andere golflengte zit. Hoe ga je daarmee om? 

 • Een interview met de verschillende sleutelfiguren zoekt naar de gezamenlijke sterktes.
 • Een strategie oefening bekijkt wat de persoonlijke en professionele ambities zijn en hoe deze overeenkomen. 
 • Een financiële analyse bekijkt hoe het familiebedrijf vandaag en de laatste jaren rendeerde en hoe we die tendens kunnen verderzetten/ombuigen
 • Een operationele analyse in de vorm van een tijdsbesteding gaat na waar de tijd vandaag naartoe gaat en in hoeverre dit nodig/gewenst/cruciaal is op het familiebedrijf in de fase van vandaag.
 • Verschillende scenario's worden voorgelegd ter bespreking.
 • Indien nodig wordt doorverwezen, of gebruik gemaakt van de aanwezige kennis van onze partners en netwerk. 
 • Een actieplan wordt opgemaakt per persoon voor de toekomst. 

(*) Elke stap wordt onderlinge overeenstemming met de klant wel of niet doorlopen, en uiteraard aan te passen naar de noden en wensen van het specifieke familiebedrijf.  

Je vindt dat het tijd is om de teugels over te dragen aan de jongere generatie. Hoe begin je daaraan?

 • Een interview met de overdrager en de opvolgers, op zoek naar de gezamenlijke sterktes en de persoonlijke ambities en/of competenties 
 • Een gezamenlijke strategische oefening bekijkt wat de persoonlijke en professionele ambities zijn en hoe deze passen binnen het familiebedrijf. 
 • Een familiecharter legt de waarden en voorwaarden vast voor een nieuwe generatie
 • Een operationele analyse in de vorm van een tijdsbesteding gaat na waar de tijd vandaag naartoe gaat en in hoeverre dit nodig/gewenst/cruciaal is op het familiebedrijf in de fase van vandaag.
 • Verschillende scenario's worden voorgelegd ter bespreking bij de sleutelfiguren.
 • Een infovergadering voor de familieleden wordt gefaciliteerd om hen op de hoogte te brengen. 
 • Indien nodig wordt doorverwezen, of gebruik gemaakt van de aanwezige kennis van onze partners en netwerk om de gedetailleerde aspecten van een overdracht voor te bereiden.  
 • Een concrete tijdslijn wordt opgemaakt van het moment van instappen, samenlopen en overdragen. 
 • Een groeitraject wordt opgemaakt per sleutelfiguur voor de toekomst. 
 • Een opvolgingstraject wordt aangeboden om het parcours naar de toekomst te begeleiden.  

(*) Elke stap wordt onderlinge overeenstemming met de klant wel of niet doorlopen, en uiteraard aan te passen naar de noden en wensen van het specifieke familiebedrijf.  

Je hebt het gevoel dat het evenwicht familie/gezin en werk niet meer in balans is. Hoe maak je meer tijd voor je gezin en zorg je tegelijkertijd dat je familiebedrijf draaiende blijft.

 • Een interview met de zaakvoerder, op zoek naar naar de sterktes en de ambitie van het bedrijf en de doelstelling van de begeleiding. 
 • Een financiële analyse bekijkt hoe het familiebedrijf vandaag en de laatste jaren rendeerde en hoe we die tendens kunnen verderzetten/ombuigen.
 • Een operationele analyse in de vorm van een tijdsbesteding gaat na waar de tijd vandaag naartoe gaat en in hoeverre dit nodig/gewenst/cruciaal is op het familiebedrijf in de fase van vandaag.
 • Een strategische workshop vertaalt de visie van de zaakvoerder naar de dagelijkse werking van de medewerkers. 
 • Het installeren van maandvergaderingen helpt de medewerkers in hun groei naar zelfsturing en creëert een plaats waar de objectieve cijfers worden besproekN; 
 • Barometergesprekken worden gehouden, 
 • Een actieplan en doelstellingen wordt opgemaakt per sleutelfiguur.  

(*) Elke stap wordt onderlinge overeenstemming met de klant wel of niet doorlopen, en uiteraard aan te passen naar de noden en wensen van het specifieke familiebedrijf.