Je wil inzetten op digitalisatie? Een slimme investering, tenminste, als je je oefening goed doet.

do 25 mrt 2021
Familiebedrijf - Digitale transitie

Het heeft ons allen aan het denken gezet, de afgelopen periode. Hoe we alles maximaal van thuis uit moeten doen, hoe we intensief samenwerken met onze klanten, leveranciers en medewerkers zonder dat we elkaar fysiek ook zien. Ook voor veel familiebedrijven is 2020 een jaar waar versneld is ingezet op het gebruik van digitale middelen om de dienstverlening verder te zetten.

Klanten contacteren me met de vraag hoe ze door de wildgroei aan voorgestelde initiatieven de bomen in het digitale bos nog kunnen zien. Waar zet je prioritair op in? Investeer je best versneld in de nodige digitale communicatiekanalen zoals portals en webshops of zoek je naar digitale efficiëntieverbeteringen om de kosten verder te reduceren.

Het antwoord is eenvoudig … Wil je overleven in het nieuwe normaal van morgen dien je de beide elementen mee te nemen in je digitale business strategie.

Mijn ervaring leert dat je, net zoals bij andere investeringen, niet overhaast te werk mag gaan. En het loont om eerst even goed na te denken over je exacte noden alvorens te investeren. Dit geldt trouwens voor elke investering zoals het aanwerven van een extra personeelslid of de uitbreiding van je machinepark. Bovendien is investeren in je digitale transformatie altijd een goede keuze, het zal er in de toekomst namelijk niet minder digitaal aan toe gaan. Ook jouw klanten hebben steeds meer digitale verwachtingen.

Maar hoe loods je je familiebedrijf door deze wondere digitale wereld?

Volgend stappenplan doorloop ik met onze klanten, en geef ik graag even mee.

1. Een digitale strategie als startpunt.

Het is als (familie)bedrijf belangrijk te weten welke richting je naartoe wil gaan zodat je snel kan schakelen bij veranderende marktomstandigheden. Het onmiddellijk mee opnemen van digitale en technologische mogelijkheden als hulpmiddel moet hier een vast onderdeel of reflex zijn.Voor elke uitdaging en probleem zijn er zeker digitale en/of technologische oplossingen die het je in de toekomst kunnen vergemakkelijken. Alleen, wat is voor jouw bedrijf al dan niet nuttig?

2. Een architecturale visie als masterplan.

Het grote gevaar van al deze initiatieven is dat ze alleen blijven staan en niet of nauwelijks met elkaar communiceren. Goed nadenken over welke initiatieven je eerst opstart, waar je de brongegevens gaat bewaren of hoe je de nodige linken tussen de verschillende systemen legt, zijn cruciale elementen en dienen in een masterplan opgenomen te worden. Dit alles verhoogt de garantie op succes aanzienlijk. Het zal er o.a. voor zorgen dat je geen dubbel werk moet doen, en de kans op overtyp-fouten reduceert naar 0.

3. Een gecontroleerd beheer voor de uitvoering.

Elke leverancier heeft zijn manier van werken. Als je de implementatie van digitale initiatieven niet vanuit je eigen bedrijf beheert en slim opvolgt, verlies je de controle en betaal je voor zaken die je niet nodig hebt. Door je intern te organiseren en tijd en middelen vrij te maken voor een goede implementatie, zal je veel extra kosten besparen en snel het rendement van je digitale investeringen concreet kunnen terugvinden in je financiële resultaten.

Klaar om je bedrijf de nodige digitale skills te geven?  

Zo verzeker je alvast ook de toekomst voor de volgende generatie van je familie!

Contacteer me gerust wanneer ik je kan helpen!

Kurt Tierens, Adviseur voor familiebedrijven. 

Familiebedrijf
Digitaliseren
Digitale transitie
Strategie
Digital
Adviseurvoorfamiliebedrijven